Prowadzona przeze mnie firma kompleksowo realizuje zadania z zakresu

projektowania, wykonywania i odnawiania szlaków turystycznych- rowerowych i pieszych (w tym nordic walking), oraz ścieżek (edukacyjnych, spacerowych).


Moją specjalnością są szlaki piesze i rowerowe, jestem jednak w stanie zająć się także szlakami nordic walking oraz ścieżkami edukacyjnymi i spacerowymi.


Przy projektowaniu i wykonywaniu bądź odnawianiu szlaku/ ścieżki wykonać mogę następujące prace:

Opracowanie koncepcji przebiegu szlaku

Projekt techniczny szlaku w tym m.in.: projekt stałej organizacji ruchu (wraz z opiniami i zatwierdzeniami), uzgodnienie przebiegu tras z właścicielami/ zarządcami terenu

Wykonanie prac związanych z oznaczeniem przebiegu trasy

Wykonanie i umieszczenie urządzeń turystyczno- informacyjnych (różnego rodzaju tablice informacyjne, drogowskazy)

Opracowanie i wydanie informatora- folderu o szlaku (ścieżce), i/lub zagospodarowaniu turystycznym okolicy (przykład strona 1 i 2 oraz przykład 2)

Przygotowanie strony internetowej przykład

Poinformowanie organizacji turystycznych i głównych wydawnictw kartograficznych o nowym szlaku/ ścieżce

Inne - jeśli to tylko będzie w mojej mocy...

doświadczenie

referencje

zapraszam do współpracy

Poprawiony (poniedziałek, 09 stycznia 2023 12:28)