Zajęcia z mapą w terenie

czyli praktyczna nauka nawigacji

Zapraszam grupy szkolne, harcerskie, organizacje młodzieżowe i wszystkich innych zainteresowanych tą dyscypliną i praktyczną jej nauką na kilkugodzinne szkoleniowe Imprezy na Orientację- dla początkujących, jak i zaawansowanych.

Proponowane miejsca imprez: Stary Las (Stary Gaj) lub Las Dąbrowa koło Lublina, Wola Przybysławska k. Garbowa, Kazimierz Dolny (Parchatka), uroczysko Jastków, Lasy Kozłowieckie (wieś Dąbrówka i leśniczówka Kopanina).

oferta do wydruku

Program takiej imprezy obejmuje m.in.:

zajęcia z instruktorami

ćwiczenia z czytania mapy, topografii i orientacji w terenie

naukę podstaw zasad obowiązujących w Imprezach na Orientację i samodzielne przejście specjalnie zabezpieczonej części trasy przez uczestników

ognisko (nie dotyczy Starego Gaju, własny prowiant).

pamiątkowe mapy (dla każdego z uczestników!)

prezentację walorów przyrodniczych terenów Imprezy (typy lasu, obszary chronione - rezerwaty, parki krajobrazowe)

Można również dostosować program do indywidualnych potrzeb (np. stworzyć specyficzne, nietypowe mapy dla zaawansowanych, przeprowadzić imprezę w innym niż powyżej zaproponowane miejsce, dostosować długość trasy do wieku i możliwości uczestników).

Impreza taka to możliwość przeprowadzenia terenowych zajęć rozszerzających i ugruntowujących wiedzę z przyrody, geografii, biologii.

Impreza może mieć charakter turystyczny (Marsz na Orientację) lub sportowy (Bieg na Orientację).

Zajęcia prowadzą Instruktorzy posiadający duże doświadczenie w startach w różnorakich dyscyplinach InO.

koszt: grupa 35 os.- 40 zł/os.

grupa 30 os.- 45 zł/ os.

grupa 25 os.- 50 zł/ os.

Dodatkowa atrakcja:

strzelnica ASG (pistolety) lub strzelanie z łuku -5zł/os.


Cena dotyczy miejsc w pobliżu Lublina (Stary Las (Gaj) i Dąbrowa), w przypadku pozostałych obowiązuje dopłata od grupy.

Dojazd na miejsce oraz ubezpieczenie na koszt własny

Udział 3 opiekunów - bezpłatnie.


Zapraszam do nawiązania kontaktu


Zobacz też: gry miejskie z mapą.


oferta ważna przez cały rok!!!


oferta do wydruku











Poprawiony (poniedziałek, 27 listopada 2023 19:05)