szlak rowerowy "południowa pętla po Gminie Jastków"

Lokalizacja szlaku: teren Gminy Jastków (ok. 10 km na zachód od Lublina).

Szlak prowadzi południową częścią Gminy. Tworzy pętlę o długości ok. 25 km. Szlak główny oznakowany został kolorem żółtym. W m. Stawka odchodzi od niego ok. 2- kilometrowy szlak łącznikowy (kolor czarny) do m. Dąbrowica. Przez Dąbrowicę prowadzi szlak rowerowy koloru czerwonego którym można dojechać do Lublina (Muzeum Wsi Lubelskiej) lub w przeciwnym kierunku do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego.

więcej informacji o szlaku:

http://szlaki.lublin.pl/szlakirowerowe/jastkowpoludnie.html

 

Poprawiony (poniedziałek, 03 maja 2010 21:43)