Kilkakrotnie zorganizowałem i przeprowadziłem (funkcja: kierownik, wychowawca, przewodnik, instruktor) aktywne obozy dla młodzieży szkolnej i akademickiej.


Pełniłem również na koloniach funkcję wychowawcy i kierownika placówki.


Posiadam uprawnienia Kierownika placówek wypoczynku oraz równorzędne z uprawnieniami wychowawcy (Przodownika PTTK)Poprawiony (poniedziałek, 30 września 2013 20:13)