Orientuj się rowerowo” - rekreacyjna rowerowa Impreza na Orientację

Stary Gaj (Las), 22.08.2010r. (niedziela)

i już poSmile

Pełne wyniki

Mapy:

kategoria TR

kategoria TF

mapa pełna (wszystkie PK + kody)

Media:

Radio Lublin o Imprezie

TVP Lublin (panorama, po 7-em minucie)

Zdjęcia:

własna galeria

galerie zewnętrzne:

galeria 1, galeria 2, galeria 3, galeria 4

 

Na uczestników czekały dwie trasy:

Trasa familijna (przygotowana specjalnie dla dzieci, startujących pod opieką dorosłych)

Trasa rekreacyjna (łatwa trasa rekreacyjna, dla wszystkich chętnych)


Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin” przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin.

Klub Imprez na Orientację PTTK Inochodziec Lublin

Sędzia Główny: Sławomir Juraszewski

Warto się zapoznać: legenda do map używanych w Imprezach na Orientację


położenie bazy Imprezy

Lublin

Poprawiony (wtorek, 18 stycznia 2011 16:47)